Läkare

Martin Forseth

Specialist i allmänmedicin
Verksamhetschef

Nidahl Shalal

Specialist i allmänmedicin

Edit Lengyel

Specialist i allmänmedicin

Peter Tenbrock

Specialist i allmänmedicin

Pontus Johansson

Specialist i allmänmedicin

Sali Finjan

ST-läkare

Dilsa Celik

ST-läkare

Esther Domanowsky

ST-läkare

Josefine Öhman

ST-läkare

Magdalena Kronhamn

ST-läkare

Shamme Das

ST-läkare

Anna Ahlsten

Vikarierande läkare