Skriv ut den här sidan

Hemsjukvård

Vi finns till för dig som på grund av medicinska skäl eller funktionsnedsättningar inte har möjlighet att ta dig till oss.

För att få hemsjukvård krävs en bedömning. Bedömningen utförs av våra distriktssköterskor, i samråd med din läkare.

Inom hemsjukvården arbetar vi i team som innefattar ansvarig läkare, ansvarig distriktssköterska och undersköterska. Distriktssköterskan är kontaktperson, vid frågor eller problem är det bara för dig eller dina närstående att vända er till oss.

Distriktssköterskan kan hjälpa dig med injektioner till exempel insulin, såromläggningar, blodtryckskontroller och provtagning. Du kan även få hjälp med dina mediciner, få hjälpmedelskort för diabetes- och inkontinenshjälpmedel.

Om du har behov av hjälp en kväll eller helg anlitar vi undersköterska/sjuksköterska som vi har avtal med för att utfärda den vård du är i behov av.

Kostnad

Om ditt medicinska vårdbehov kommer att sträcka sig längre än två veckor med minst 2 besök per månad så är hembesöken gratis från och med dag ett och därefter.